<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=ENODCLGQRRCzwcyC%2BQd9NixxmgGMbFvAyHKrIYPPwo%2FKMe%2BIySv5rybR2%2B7mx5VCl%2FpSUjQFrBzm7iKGmOfEig%3D%3D&prvtof=K3vaKWTYYkIhSJNax1Z9xuNjZ3Whemj971HYrrZLjiY%3D&poru=EMyjmEl2qNE0b%2BA2%2BdPGARV7zD%2BZjW9SrYCUxCjchuUemC2rwC0Zn5q3AshvuF7Y2%2Bp7npCwJdR8relQIVU87w%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 7 

Geboortedag van Lodewijk van Deyssel, ps. van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864-1952)

Als jongeman liet Jeroen Brouwers een verhaal aan Lodewijk van Deyssel lezen. Die keek het vluchtig door. ‘Ik heb alleen nog geen titel,’ zei Brouwers schuchter. Van Deyssel knikte. ‘Komen er trommels en trompetten in voor?’ vroeg hij. ‘Dat niet,’ moest Brouwers erkennen. Van Deyssel: ‘Noem het dan: Zonder trommels en trompetten.’

- A.I.
 
Afbeelding 16 

 

*

de gele blaadjes
op het natte terrasje
bij de achterdeur

praat maar niet
ik weet het al

 

J.C. van Schagen
Uit: Ik ga maar en ben (1972)

- CH
 
Afbeelding 15 

Geboortedag van Frédéric Louis Bastet (1926-2008)

A

De Acrobate Miss Belinda
wordt zeer geprezen, nademaal
zij ruggelings een kleine pinda
laat dansen op haar waterstraal.
Mijn moeder, zegt zij, dié was groot!
die kon het met een cocosnoot.

F.L. Bastet

Uit: Het Fin de siècle alfabet:
uit de nalatenschap van Vincent Vere
(1984)

- A.I.
 
Afbeelding 12 

Sterfdag van James Garfield (1831-1881)

De aanslag op James A. Garfield had twee uitvindingen tot gevolg. Toen de Amerikaanse president door Charles Guiteau met een revolver was neergeschoten, werd hij in allerijl naar het Witte Huis gebracht, waar de beste dokters hem in leven probeerden te houden. Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, ontwikkelde een metaaldetector om de kogels in het lichaam van Garfield op te sporen – een ervan bleef onvindbaar. Wiskundige en astronoom Simon Newcomb  (het was heet in Washington) bedacht ’s werelds eerste airco, door lucht over ijs te blazen. Twee maanden later stierf Garfield toch, op 19 september 1881.

- A.I.
 
Afbeelding 24 

Geboortedag van Foekje Dillema (Burum 1926 – Kollum 2007)

Sprintwonder Foekje Dillema was zo’n gevaar voor Fanny Blankers Koen, dat Fanny’s man geregeld zou hebben dat er een sekstest voor atletes kwam. Foekje werd door die test levenslang geschorst, en reisde in schaamte naar Friesland terug om nooit meer over de zaak te praten. Ze werd hulp in de huishouding. De schorsing was onterecht geweest, bleek na haar dood. Ook al werden mannelijke geslachtskenmerken bij de test gevonden, ze was een vrouw. Al het eerbetoon komt na haar dood. Draaf Foekje Draaf! (2011) is een muziekode aan Foekje Dillema. Als Foekje sprint klinken marimba’s en vibrafoons en xylofoons.

- Mirjam Bosgraaf
 
Afbeelding 11 

Slag om Arnhem (1944)

ARNHEM ’94

Die oude mannen kwamen ons bevrijden
toen ze nog op hun benen konden staan.
Nu winkelen ze wat. Een veteraan
geeft me een knipoog uit zijn beste tijden.

‘The girls are just as beautiful,’ dat zeiden
ze gisteren in ‘t nieuws. Een winnaarswaan.
Hun meisjes hebben nu corsetten aan
en pillen om hun vaten te verwijden.

Ook ik wil zo’n verjaarde held, niet om
met hem te vrijen maar ik wil hem vragen
wat oorlog is en hoe voelt ouderdom.
En brengt de plaats van toen die tijd terug?

Zijn antwoord klinkt wat sissend en verslagen:
een kunstgebit vervangt zijn laatste brug.

Patty Scholten

- CH
 
Afbeelding 10 

Burendag (in het leven geroepen door Douwe Egberts)

Hoe vaak gaat u
gemiddeld per week
met uw vrouw naar bed?
vroeg de enquêteur?
Drie keer, zei ik
zonder aarzelen.
dat is één keer vaker dan uw buurman,
zei de enqueteur al schrijvend.
Dat is toch logisch, zei ik,
het is tenlotte míjn vrouw.

Harry de Jong
Uit: Buurmans hemd nader bekeken

- CH
 
Afbeelding 9 

Geboortedag van J.J. Slauerhoff (1898-1936)

NON FLYING DOCTORS

De fietsende dokter Kor van Hulten, schrijver van o.a. het boek FietsSport Medisch, haalde in 1991 het NOS-journaal met zijn berekening dat tenminste een miljoen Nederlanders last hebben van zadelpijn. Gee van Enst, (de bergbeklimmende dokter, tevens Nederlands eerste sportarts), bedwong met tien hartpatiënten twee toppen in de Andes. J.J. Slauerhoff was een varende dokter. En ook Che Guevara had medicijnen gestudeerd. Hij reed 12.000 kilometer op de motor door Zuid-Amerika.

- A.I.
 
Afbeelding 8 

Geboortedag van Dick Zijlstra, ps. van Eric van der Steen (1907-1985)

BALLADE VAN DE JONGE PAALTJENS II

Professor stond op de katheder,
wat late zon in zijn baard,
en keek op de schare neder,
die zich aan zijn voet had vergaard.

Hij keek naar de bonte rijen,
slechts hier en daar stemmig gekleed,
en dacht aan vervlogen tijen,
uitsluitend aan studie besteed.

En toen die éne respondeerde,
eerst aarzelend, maar al gauw kwiek,
was ’t of de zon hem bezeerde
en niesde hij melancholiek.

Eric van der Steen
Uit: Gemengde berichten, Gedichten 1932-1958

- A.I.
 
Schermafbeelding 2018-09-13 om 11.00.16 

Voor iedereen die van lezen, schrijven of schrijvers houdt presenteert het Torpedo Theater Het Schrijfkabinet, een maandelijks programma over de kunst van het schrijven en de raadselen van het schrijverschap. 

>> Lees verder.

- Torpedo Promo