<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=OVFXibLBBQD1y1VMH%2Fd8XDlVPWTsNiIt3dTxqWxqRU5JdZGvcR%2Bygk5sidGPsY0q0s9L7b%2FSWj6ICeAMU2Pbsw%3D%3D&prvtof=aoUrJ9IaUItoz%2BZl8wskJKWhc%2BxhzpMfNAcC%2BgKdpLQ%3D&poru=84VjEJiwDa4UlN5NI6M8QwU7jd6l97mZcccpLTovhKvLIwXZOWHbNZtL%2Bedy6QhhvpLSIuI4kpbpS%2BxNp0%2BAuQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 1 

Scheurkalender: 7 maart

Constantijn de Grote laat de zondag tot rustdag uitroepen in het West-Romeinse Rijk (321)

*

ZONDAGSE VISGRONDEN

Vissers die op zondag weigeren te vissen
kijken over de reling toe.

 

Chr. J. van Geel
Uit: Verzamelde gedichten (1993)

- CH