<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=FnodfLUB%2FPJEYZxbBRu4ee5xuC42KcFMDLxeV1LiqEFIbJJy%2Fi1WTpLPzCJR8Xt1TpRt6ftHkoX4I6IN9f%2BVew%3D%3D&prvtof=hedY0iruyW9lXkODgk%2FyywKGDFK0Hg%2FxMCw0UB4UJe8%3D&poru=Vyi4wIEjwBT5Oi3Rq7kFsfoj%2FZNGhdKEQwxKrzXT%2FEz2cYKk3VSU15oTA%2F6mGd%2Fr%2FPoc8ES7fIVOYypYyTdQ1Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 12 

Scheurkalender: 12 mei

Geboortedag van Florence Nightingale (Londen, 1820) & dag van de verpleging

‘Wat me het meeste opvalt aan vrouwen die zichzelf verpleegster noemen, is dat ze het ABC van het verpleegstersonderwijs niet geleerd hebben.
A: De zuster moet weten wat een ziek mens is.
B is dat ze weet hoe ze zich tegenover een ziek mens moet gedragen.
C: Ze moet weten dat een patiënt een ziek mens is en geen dier.’

Uit: Notes on nursing. What it is, and what it is not; Florence Nightingale, 1860

- A.I.