<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=gBIswRduKdegILloWete1UtGHJ1Z57lRwawaF%2BwOPLuhFU1bfTbJPP1C%2B7IhIYHzegTujhyjg2sBPHGHwyHDDg%3D%3D&prvtof=MQ17%2Bjmva2KcxM414U%2BCyl1pMG05EAEjwi27ByNAA0I%3D&poru=471X4TumsQ4ICLqPzy5mNb725n4qEIyApsXx8%2Fb6rY45q%2FHFAJGZ8FeyX0dCqr6TrCULlFJRckhLHpzLMrF04Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 12 

Scheurkalender: 12 mei

Geboortedag van Florence Nightingale (Londen, 1820) & dag van de verpleging

‘Wat me het meeste opvalt aan vrouwen die zichzelf verpleegster noemen, is dat ze het ABC van het verpleegstersonderwijs niet geleerd hebben.
A: De zuster moet weten wat een ziek mens is.
B is dat ze weet hoe ze zich tegenover een ziek mens moet gedragen.
C: Ze moet weten dat een patiënt een ziek mens is en geen dier.’

Uit: Notes on nursing. What it is, and what it is not; Florence Nightingale, 1860

- A.I.