<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=O7zTj9gfiO%2BD%2FJnjATfd55Gi%2FOZxvs3WzWmJpHvZ7%2FFqk53jU1qom6Gf3gbFO4HJjTq5WuEiM7p%2B1LGh4OTqIhrJv7RqM%2BpPzBokRB1oCrMmDi0vnSBcXt0CyvMIWPxn%2BEJuTvdgsyv1yTReHJNT6qbfeLUJbr5aWuHFHrpp4R4%3D&prvtof=UXgYiN7fP3b%2B%2BR6GfBmhN3w%2Fdlnpo5FeNCDEoRZ9JRM%3D&poru=jTKhirO8dkGJGvwe65GvyBKDLIFjOJxoUXF9iJuWWdVpRTWvRk7tJFRq9uve4EvjIo7aJN2CPEsbCxZhJneoJA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 2 

Scheurkalender: 13 juni

België schaft als laatste Europese land de doodstraf af (1996).

In Nederland wordt de laatste openbare executie in 1860 uitgevoerd, door Derk (Dirk) Jansen, te Maastricht. Zijn broer Joannes – Nederland kent verscheidene beulsfamilies – is de laatste beul van Groningen. Joannes’ laatste wapenfeit vindt in 1838 plaats, als hij Okke Kluin ophangt. Na een avond drinken en kaarten zou die de weduwe Marijke Arends Taaisma hebben vermoord (‘Nee Okke, ik geef die gain geld, doe verzopst ’t toch mor’). Volgens de dichter Jean Pierre Rawie, kenner van de Groninger geschiedenis, waren Kluin’s laatste woorden op de volle Grote Markt aan zijn vrouw gericht: ‘Nou gebeurt er eens wat, en dan neem je de kinderen niet mee.’

- CH