Afbeelding 16 

Scheurkalender: 6 juni

Nationale feestdag van Zweden

*

ER STOND EEN BOOM IN ZWEDEN

Er stond een boom in Zweden
Met takken en een bast.
Het is al lang geleden
Nu is die boom mijn kast.

Hugo Matthysen
Uit: Verre zwijnestreken (1991)

- A.I.