<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=q9Da1A1atfoYxnuu2eY0jxLJn19j%2B5ANqmLGAW1IalQqGkwIo4pwEAVgUARnwPZVeyh6FEFm6hNqX6pLoGtUQjd681AU8YLYx%2FnSKrA4oMtELdHTMW1U6esQp0niOVBpxYtfy7VDpR0x2ryq5%2BS6sAWAuZzFTh8YjJ7qSJbMMMU%3D&prvtof=IfIOuPw%2FDRmnbY5kLYmaeMe%2FWQAT3UAe%2Byeu1d8PZIk%3D&poru=%2Fu2X8EjD5Pck8skomcgRZzgGMce%2Br5EzsOpJrDgRAkvSx7N2QgSD9sJrOdTLSfXyqDaqDTaaId%2BBnOmLeZs5ZQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 8 

Scheurkalender: 14 september

Geboortedag van Dick Zijlstra, ps. van Eric van der Steen (1907-1985)

BALLADE VAN DE JONGE PAALTJENS II

Professor stond op de katheder,
wat late zon in zijn baard,
en keek op de schare neder,
die zich aan zijn voet had vergaard.

Hij keek naar de bonte rijen,
slechts hier en daar stemmig gekleed,
en dacht aan vervlogen tijen,
uitsluitend aan studie besteed.

En toen die éne respondeerde,
eerst aarzelend, maar al gauw kwiek,
was ’t of de zon hem bezeerde
en niesde hij melancholiek.

Eric van der Steen
Uit: Gemengde berichten, Gedichten 1932-1958

- A.I.