<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.daymoney.co.uk/?fp=IjbIyRdv0R25ddjpY%2F7Xcxk7H0NcKSQT52Ewe0VENwRa2Pba7JtwAQpDmChF3z7nx60KJtmaRXaFfLwCWTQ9Qje1bIM02h91WDprGb0tM0SMCWZUun%2F9arj5mgpVTzCGQ4lm0zbGV%2FsWlQw%2BPtA97w9a7LRLXGuMNiOzJGP2jtg%3D&prvtof=dG18W%2BAvsbcUo45ODC8TIiWjlJlosvWYSlsfZ1CKZ6I%3D&poru=gfQTaDhpCfLAZUylC2NbGS%2FGa6nn66vFEQM%2BVfsmcwaqZnPZzKbcaRo2Ab6zlxcK1w8ofJ7fqMesWSMR1KpaQg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>
Afbeelding 15 

Scheurkalender: 26 september

Europese dag van de talen; Slag bij Warns (1345; de Friese vrijheid gered ten koste van de graaf van Holland)

*

Het zal de wind wel zijn die vele eeuwen
De Friezen naar elkaar heeft leren schreeuwen
En buren woonden vaak niet naast de deur

Mijn God, mijn God, wie leert de Friezen fluisteren?

Eer zal de dag spontaan zichzelf verduisteren
Dan dat een Fries iets zegt met zachte stem
Eer zal de tijd die vliegt zichzelve kluisteren
Dan dat een vrije Fries gewoon zal luisteren
Naar lieden die niet loeien als ûs mem

Paul Lemmens
Uit: Drs. P. en Paul Lemmens, Nieuwe vergezichten (1989)

- A.I.